Signalni naponi


Signalni naponi su naponi superponirani na osnovni naponski talas, a koriste se za upravljanje potrošačima i opremom (primer MTU signal). Njih je potrebno kontrolisati kako ne bi imali nepoželjan uticaj na ostale potrošače u sistemu. Jasnija slika stanja kvalitetne električne energije dobija se ukoliko se u razmatranje uključe i karakteristike opterećenja, jer je upravo ono u najvećoj meri uzrok pogoršanja kvaliteta električne energije.

Osim lošeg kvaliteta napajanja, smetnje u radu potrošača mogu biti uzrokovane i elektromagnetskim delovanjem drugih elemenata elektroenergetske mreže.

Na području elektromagnetnog međudelovanja elektroenergetskog sistema, te potrošači i opreme priključenih na njega, postoje dva nivoa podudaranja. Jedan nivo je definisan kao emisija smetnji koju potrošač sme da emituje pri svom radu, a da pri tome ne uzrokuje smetnje u radu drugih potrošača. Drugi nivo je elektromagnetno delovanje koje pojedino potrošač može podneti, a da ga te smetnje ne ometaju u radu. Oba se nivoa definišu preporukama koje koriste proizvođači opreme/potrošača pri njihovoj proizvodnji. Te se preporuke mogu koristiti kasnije za kontrolu emisije strujnih harmonika koje potrošač daje u mrežu pri svom normalnom pogonu.

LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »