Asimetrija napona


Asimetrija napona je stanje pri kojem se naponi u trofaznom sustavu međusobno razlikuju po iznosu (amplitudi) ili ukoliko ugao između pojedine dve faze nije 120°. Merilo asimetričnosti napona definisano je kao odnos inverzne i direktne komponente. Asimetrija u distribucijskim mrežama uzrokovana je neravnomernom raspodelom tereta po fazama ili kvarom.

 

Primer asimetrije uzrokovane kvarom:

Grafikon - Asimetrija napona

LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »