Mrežni analizator


Digitalni mrežni analizator predstavlja osnovni element primarnog – merno upravljačkog dela sistema za kompenzaciju reaktivne energije. On obezbeđuje neprekidno merenje kvalitativnih električnih veličina, merenje i upravljanje energijom, monitoring, „control/command“ sistem i zaštitu instalacije.
 
Sve funkcije mogu biti centralizovane na PC-ju korišćenjem Supervision softvera ili drugim sistemom (PLC na pimer) preko RS485 linka sa JBUS/MODBUS ili PROFIBUS protokolom.
 
Digitalni mrežni analizatori na električnoj mreži mere struju za sve tri faze, međufazne i linijske napone, aktivnu snagu, reaktivnu snagu sa predznakom „L“ za pretežno induktivnu ili „C“ za pretežno kapacitivnu, zatim prividnu snagu, frekvenciju, kao i faktor snage takođe sa predznakom „L“ ili „C“.
 
Uređaj omogućava praćenje za nivo opterećenja napojnih linija ili gubitak faze, prenapon, pad napona i naponski propad. Njegova veoma važna funkcija je analiza kvaliteta energije prilikom prekida i spektar analiza harmonika po fazama, kao i merenje energije u procesu proizvodnje.
 
Upravljanje i kontrola vrši se nad određenim upravljačkim kolima, a slanje podataka u centralnu bazu podataka moguće je digitalnom ili analognom komunikacijom. Opcioni moduli omogućavaju dodatne funkcije: memorija poslednjih alarmnih događaja, min./max. vrednosti merenih veličina, impulsni izlazi, analogni izolovani izlazi, komunikacija...

Mrežni analizator

LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »