Komunikacija


Digitalni mrežni analizator poseduje RS485 port i omogućava nam da izaberemo neki od ponuđenih protokola (JBUS/MODBUS ili PROFIBUS) za komunikaciju sa računarom, odnosno Ethernet mrežom.
 
Projektom je predviđen TCP/IP Gateway uređaj koji se napaja naponom 230V AC i ima funkciju (jer njegov interfejs dozvoljava) konekciju na Ethernet mrežu kao master na jednoj strani i sa RS485 kao slave na drugoj strani.
 

Predviđen je softver koji omogućava daljinski nadzor i kontrolu, pre svega vizuelni prikaz sistema regulacije reaktivne energije i nadzora nad potrošnjom (merenje i monitoring). Supervision software je licenciran za određenog proizvođača digitalnog mrežnog analizatora.

Vizuelizacija se sastoji u sledećem:

  • Prikaz svih trenutnih merenja električnih veličina.
  • Prikaz alarma.
  • Prikaz trenutnih vrednosti harmonika energije i merenja u tabelarnom i grafičkom prikazu.
  • Konfiguracija svih instrumenata i prikaz vrednosti na instrumentima u analognom i digitalnom obliku.
  • Prikaz opterećenja u talasnom obliku.
  • Tabelarni prikaz svakih 10 minuta, prikaz statusa promena ulazno/izlaznih pokazatelja.

 

Softver omogućava komunikaciju sa svim uređajima instalisanim u sistemu, kreiranje baze i ručno i automatsko pretraživanje podataka.

Neobjašnjiva slika

LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »