Vodič za projektante


 

• Osnovni principi

• Osnovni elementi

• Tehnički parametri

 

• Granične vrednosti parametara

 

U Osnovnim principima dali smo na najkraći mogući način objašnjenje kompenzacije reaktivne energije. Naravno, u literaturi su nalaze mnogi interesantni dokumenti koji detaljno objašnjavaju izvođenje kompenzacije reaktivne energije.

U Osnovnim elementima, opisali smo sve glavne delove iz čega se sastoji jedan sistem za kompenzaciju, a koji treba i da se opiše u glavnom projektu. U tehničkim parametrima dali smo opis veličina koji karakterišu električnu energiju a koje su bitne sa aspekta projektovanja kompenzacije energije.

Tržni centar/fabrika/radni pogon

Glavni proračun je određivanje ukupnog potrebnog kapaciteta kondenzatorskih baterija. Da bi to uradili za par sekundi iskoristite napravljen program u excel-u.

Kako je projektantima sve jasno kada imaju uvid u šeme, dajemo jednopolnu i tropolnu šemu izvedene kompenzacije tipičnog projekta:

 

Jednopolna šema kompenzacije

       Tropolna šema kompenzacije
Jednopolna šema kompenzacije
  Tropolna šema kompenzacije


 
Dokumenti:

Automatski proračun kondenzatorske baterije (371 kB)
Glavni projekat kompenzacije (1510 kB)
LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »