Cilj kompenzacije


Većina električnih uređaja kao što su elektromotori, transformatori, prigušnice, fluoroscentne svetiljke osim aktivne energije uzimaju i reaktivnu energiju iz mreže.

Reaktivna energija osciluje između elektrane i potrošača. Takva energija se ne može pretvoriti u koristan rad.

Šema obračuna aktivne i reaktivne energije

Sistem obračuna električne energije je takav da u mernoj grupi imamo:

  1. Električno brojilo aktivne snage
  2. Električno brojilo reaktivne snage
  3. Električno brojilo maksimalne snage (maksigraf)

Na računu za utrošenu električnu energiju, dobijamo odvojene stavke koje prikazuju koliko treba da platimo za električnu energiju a na osnovu sva tri električna brojila iz merne grupe.

Ugradnjom kompenzacije reaktivne energije, račun koji treba da platimo na osnovu "utrošene" reaktivne energije možemo da smanimo i do 80%.

Ako želite da fizički shvatate na koji način se to postiže pogledajte osnovni principi u "Vodiču za projektante". Ako želite detaljno da izučavate kompenzaciju energije pogledajte literaturu u "Dokumentima".

Na koji način smanjiti račun na osnovu očitavanja maksigrafa iz merne grupe pogledajte vršno opterećenje.

 

 

LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »